گزیده اخبار آمل

تجلیل بیمه دانا آمل از بیمه گذراان حمل و نقل

تجلیل بیمه دانا شعبه آمل از بیمه گذاران شرکت های باربری

این شرکت در راستای اطمینان خاطر از صاحبان کالا و تحت پوشش قراردادن حمل کالا، تمامی سعی خود را می نماید تا بتوانند خدمات شایسته را به آنان ارائه دهد تا این عزیزان بتوانند بدون هیچ دغدغه ای به کار و فعالیت بپردازند.

ادامه مطلب »
رییس ستاد حاجی پور نماینده آمل

نماینده آمل، دخالتی در انتصابات مدیران اجرایی ندارد

از نگاه دکتر حاجی پور فعالیت در ستاد انتخاباتی ایشان شرط مدیر شدن نیست، اما به نظر من هر فرد توانمند که همه قابلیت های مدیریتی را برای خدمت دارد، عضویتش در ستاد انتخاباتی نباید مانع انتصابش برای خدمت به مردم شود .

ادامه مطلب »