سید احمد کرمی رئیس اتاق اصناف شهرستان آملرئیس اتاق اصناف شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آوای کمال با اشاره به کنترل و نظارت بر بازار شهر آمل اظهار کرد: گشت مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف هرروزه در شهر آمل انجام می‌شود.

سید احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آوای کمال  با اشاره به کنترل و نظارت بر بازار شهر آمل اظهار کرد: گشت مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف هرروزه در شهر آمل انجام می‌شود.

وی افزود: این اقدام در راستای کنترل قیمت‌ها، برخورد با گران‌فروشی و فروش کالای قاچاق و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.

رئیس اتاق اصناف آمل تصریح کرد: در این راستا نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ شهر آمل در اولویت گشت مشترک اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی قرار دارد.

کرمی گفت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف آمل هرروزه در ۲ نوبت صبح و عصر انجام و با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه‌های کشوری در روزهای آینده بازرسان بسیج برای کنترل بازار وارد عمل می‌شوند.

وی ادامه داد: بازرسان بسیج همچون اقدامات جهادی گذشته، در روزهای آینده کمک حال بازار می‌شوند.

به گفته رئیس اتاق اصناف آمل مردم شهر آمل می‌توانند هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و سایر موارد مشابه را به شماره ۱۲۴ سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند.